Academic Achievement

Sr.No. Name of Students Percentage Year
1 MR.SHEDGE PRASAD GOPICHAND 77.14 First CIVIL  Engineering
2 MS.BHOSALE SWAPNALI CHHAGAN 71.43
3 MR.LOHOKARE ABHISHEK SANJAY 70.43
1 GHODKE SANDESH ADESH 81.76 Second year CIVIL  Engineering
2 PAWAR DHRAMENDRA MARGU 74.82
3  JADHAV ADITYA RAMKRISHNA 72.71
1 WAGH VISHAL ASHOK 87.18 Third Year CIVIL Engineering
2 GHODKE SANDESH ADESH 81.76
3 SHUKLA VIVEK ASHOK 78.47
Sr.No. Name of Students Percentage Year
1 MR. SHAIKH AKRAMAHAMAD K. 78.13 First year CIVIL Engineering
2 MR. BHALERAO VISHWANATH A. 77.47
3 MR. GUNJAL YOGESH M.. 73.20
1 WAGH VISHAL ASHOK 87.78 Second year CIVIL  Engineering
2 CHAWALE SUMIT NANDKUMAR 82.22
3 SHUKLA VIVEK ASHOK 82.00
1 PASALKAR KUNAL PRABHAKAR 86.63 Third Year CIVIL Engineering
2 JADHAV SHIVANI SANJAY 83.25
3 PATIL MEGHRAJ KIRAN 83.38
Sr.No. Name of Students Percentage Year
1  MR.SHUKLA VIVEK ASHOK 83.08% First year CIVIL  Engineering
2  MR.WAGHELA HITESH  B 82.00%
3  MS.VIBHUTE AKANKSHA  V 80.15%
1 ANERAO KRISHNA DNYANESHWAR 77.44 Second year CIVIL  Engineering
2 JAGATP ABHIJIT ASHOK 69.22
3 OHOL AKASH ABHIMAN 69.78
1 BHANSALI KETAN PRAVIN 83.45 Third CIVIL Engineering
2 SULEMANI SHOEB MOHAMADRAFIK 82.79
3 SHAIKH RAFIQ HAMMID 80.12